image-3.jpg

Chronimy dziedzictwo narodowe

Fundacja „Polish Heritage” powstała w kwietniu 2015 roku. Jej główną misją jest ochrona dziedzictwa narodowego oraz promowanie działalności młodych ludzi w obszarach związanych z edukacją, kulturą i sportem.

Swoje cele statutowe fundacja realizuje wspierając różnorodne projekty dotyczące ochrony i konserwacji zabytków, a także popularyzacji wiedzy o miejscach, dokumentach oraz przedmiotach związanych z pamięcią o polskiej kulturze i historii.

Fundacja chce ponadto czynnie wpływać na rozwój kultury i nauki, dlatego w ramach jej działań znajduje się także organizacja wydarzeń edukacyjnych oraz artystycznych m.in. muzycznych, teatralnych i filmowych. Angażując się w wybrane projekty, fundacja zwraca szczególną uwagę na wsparcie młodych twórców oraz naukowców.