Fundacja Polish Heritage poszukuje pracownika / by Polish Heritage

Fundacja Polish Heritage 

organizacja pozarządowa, działająca w dziedzinie upowszechniania kultury, 

w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM 2014 – 2020,

poszukuje pracownika na stanowisko:

Koordynator / Specjalista

 ds. finansowo-sprawozdawczych projektu UE (nr ref.: KS fs_19)

Miejsce pracy: POLSKA

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE/EOG lub krajowych środków budżetowych WARUNEK KONIECZNY;

 • Znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych dotacjami UE - WARUNEK KONIECZNY;

 • Wiedzy na temat zarządzania projektów inwestycyjnych - WARUNEK KONIECZNY;

 • Znajomość Wytycznych programowych oraz zasady konkurencyjności

 • Znajomość bazy konkurencyjności oraz systemu SL2014;

 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, nauki społeczne, związane z tematyką funduszy unijnych;

 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie;

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • Koordynacji prac związanych z przygotowaniem i realizacją zadań w ramach Projektu;

 • Prowadzenia obsługi finansowej Projektu;

 • Prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczości oraz monitoringu Projektu, zgodnie z obowiązującym systemem monitoringu realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

 • Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu;

 • Planowanie środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej realizacji Projektu zgodnie z prawem;

 • Prowadzenie rozliczenia finansowego i rzeczowego Projektu;

 • Przeprowadzenia działań związanych z promocją, informacją oraz kontrolą Projektu;

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony w formie telepracy; 

 • Dużą samodzielność;

 • Udział w realizacji ciekawym i prestiżowym projekcie;

 • Niezbędne narzędzia pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać do dnia 23.04.2019 r. na adres: kontakt@polishheritage.pl