Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego / by Polish Heritage

W dniu 18.09.2017 r. Fundacja Polish Heritage podpisała umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie",  w ramach działania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkamiRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2019. Kwota dofinansowania z Europejskiego funduszu rozwoju Regionalnego wynosi 4 550 517,89 zł.

Projekt zakłada rewaloryzację i przeznaczenie na cele kulturowe (ekspozycyjne i edukacyjne) części zabytkowych fortyfikacji -  Bastionu III Kleparz, który stanowi jeden z najlepiej identyfikowanych w Krakowie budowli dawnej Twierdzy Kraków.

Zakres projektu dotyczy części terenu Bastionu III „Kleparz”, obejmującego:

  • ziemny wał artylerii ze schronami pogotowia w poprzecznicach,
  • mur skarpowy lewego czoła fortu,
  • budowlę lewej kaponiery barkowej typu „kocie uszy”  wraz z poterną
  • wartownię i latrynę w strukturze lewego muru szyjowego,
  • wewnętrzne lico lewego muru szyjowego,
  • dwa mury odcięcia wokół lewego dziedzińca wejściowego.

Projekt obejmuje również wykonanie obiektów małej architektury, adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia multimedialnego do realizacji ekspozycji oraz programu edukacyjnego.