Fundacja Polish Heritage poszukuje pracownika by Polish Heritage

Fundacja Polish Heritage 

organizacja pozarządowa, działająca w dziedzinie upowszechniania kultury, 

w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM 2014 – 2020,

poszukuje pracownika na stanowisko:

Koordynator / Specjalista

 ds. finansowo-sprawozdawczych projektu UE (nr ref.: KS fs_19)

Miejsce pracy: POLSKA

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE/EOG lub krajowych środków budżetowych WARUNEK KONIECZNY;

 • Znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych dotacjami UE - WARUNEK KONIECZNY;

 • Wiedzy na temat zarządzania projektów inwestycyjnych - WARUNEK KONIECZNY;

 • Znajomość Wytycznych programowych oraz zasady konkurencyjności

 • Znajomość bazy konkurencyjności oraz systemu SL2014;

 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, nauki społeczne, związane z tematyką funduszy unijnych;

 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie;

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • Koordynacji prac związanych z przygotowaniem i realizacją zadań w ramach Projektu;

 • Prowadzenia obsługi finansowej Projektu;

 • Prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczości oraz monitoringu Projektu, zgodnie z obowiązującym systemem monitoringu realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

 • Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu;

 • Planowanie środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej realizacji Projektu zgodnie z prawem;

 • Prowadzenie rozliczenia finansowego i rzeczowego Projektu;

 • Przeprowadzenia działań związanych z promocją, informacją oraz kontrolą Projektu;

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony w formie telepracy; 

 • Dużą samodzielność;

 • Udział w realizacji ciekawym i prestiżowym projekcie;

 • Niezbędne narzędzia pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać do dnia 23.04.2019 r. na adres: kontakt@polishheritage.pl

Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej by Polish Heritage

Fundacja Polish Heritage realizuje projekt pn. „Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej”. Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie i oddanie do dyspozycji mieszkańcom Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz turystom nowych, bezpłatnych e-usług z zakresu uczestnictwa w kulturze i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. 

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie: 2.1 E-usługi, Poddziałanie: 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Wartość projektu:  2 016 120 PLN

Wkład EFRR: 80% kosztów kwalifikowanych. 

Okres realizacji: 01.2019 r. – 10.2020 r.

Zrzut ekranu 2019-03-4 o 08.51.07.pngKrynica Źródłem Kultury: podsumowanie by Polish Heritage

Krynica Źródłem Kultury już za nami. Nie obyło się bez nieprzewidzianych zmian - koncert Kultu musiał zostać odwołany, za to Dawid Podsiadło zagrał dodatkowy. Publiczność dopisała i bawiła się świetnie.

Krynica Źródłem Kultury 2019 by Polish Heritage

Już jutro startuje kolejna edycja cyklu Krynica Źródłem Kultury i jednocześnie ostatnia część projektu Małopolska Brzmi Dobrze! Na scenie w krynickiej Pijalni Głównej wystąpi 14 artystów i zespołów, a festiwal potrwa do 22 lutego.

48404053_2160856647299220_3377635467817123840_n.jpg

Hej Fest 2018 by Polish Heritage

Kolejna edycja Hej Fest zbliża się wielkimi krokami. Podobnie jak w zeszłym roku, pierwsze dwa koncertowe dni odbędą się w Szczawnicy i na deptaku w Krynicy-Zdroju. Podczas festiwalu wystąpi 15 polskich gwiazd i jedna zagraniczna. Poniżej przedstawiamy lineup. Hej Fest jest częścią projektu Małopolska Brzmi Dobrze!

33964423_593440814359916_959659473914298368_o.jpg

Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego by Polish Heritage

W dniu 18.09.2017 r. Fundacja Polish Heritage podpisała umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie",  w ramach działania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkamiRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2019. Kwota dofinansowania z Europejskiego funduszu rozwoju Regionalnego wynosi 4 550 517,89 zł.

Projekt zakłada rewaloryzację i przeznaczenie na cele kulturowe (ekspozycyjne i edukacyjne) części zabytkowych fortyfikacji -  Bastionu III Kleparz, który stanowi jeden z najlepiej identyfikowanych w Krakowie budowli dawnej Twierdzy Kraków.

Zakres projektu dotyczy części terenu Bastionu III „Kleparz”, obejmującego:

 • ziemny wał artylerii ze schronami pogotowia w poprzecznicach,
 • mur skarpowy lewego czoła fortu,
 • budowlę lewej kaponiery barkowej typu „kocie uszy”  wraz z poterną
 • wartownię i latrynę w strukturze lewego muru szyjowego,
 • wewnętrzne lico lewego muru szyjowego,
 • dwa mury odcięcia wokół lewego dziedzińca wejściowego.

Projekt obejmuje również wykonanie obiektów małej architektury, adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia multimedialnego do realizacji ekspozycji oraz programu edukacyjnego. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie  projektu „Małopolska Brzmi Dobrze!” by Polish Heritage

W dniu 18.09.2017 r. Fundacja Polish Heritage podpisała umowę o dofinansowanieprojektu „Małopolska Brzmi Dobrze!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Całkowita kwota wsparcia udzielonego w latach 2017 – 2019 wynosi 2 989 503 zł.

Projekt zakłada integrację muzyczną krajów nadbałtyckich czyli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec - grających muzykę z pogranicza pop, rock, alternative. W ramach projektu zespoły wyłonione przez komisję konkursową będą miały okazje wziąć udział w „Festiwalu Supportów” obejmującym wspólne warsztaty muzyczne oraz możliwość prezentacji twórczości podczas cyklu koncertów „Krynica Źródłem Kultury” w Krynicy Zdroju i „Hej Fest” w Zakopanem. 

W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia:

 • Wiosenne eliminacje zespołów w Krakowie
 • Letnie warsztaty i gala w Szczawnicy
 • Festiwal Hej Fest w Zakopanem
 • Jesienne Eliminacje w Krakowie
 • Zimowe warsztaty w Krynicy Zdroju
 • Gala finałowa w Krynicy Zdroju
 • Festiwal Krynica Źródłem Kultury w Krynicy Zdroju
stopka_ph_web.gif

Artyści Hej Fest 2017! by Polish Heritage

Z nieukrywaną radością prezentujemy lineup tegorocznej edycji festiwalu Hej Fest, który jest częścią projektu realizowanego przez fundację - Małopolska Brzmi Dobrze! Rozpoczynamy 15 lipca koncertem Patrycji Markowskiej oraz zespołów Enej i LemON.

19787275_454659491571383_6950087165153304410_o.jpg