Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego by Polish Heritage

W dniu 18.09.2017 r. Fundacja Polish Heritage podpisała umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie",  w ramach działania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkamiRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2019. Kwota dofinansowania z Europejskiego funduszu rozwoju Regionalnego wynosi 4 550 517,89 zł.

Projekt zakłada rewaloryzację i przeznaczenie na cele kulturowe (ekspozycyjne i edukacyjne) części zabytkowych fortyfikacji -  Bastionu III Kleparz, który stanowi jeden z najlepiej identyfikowanych w Krakowie budowli dawnej Twierdzy Kraków.

Zakres projektu dotyczy części terenu Bastionu III „Kleparz”, obejmującego:

 • ziemny wał artylerii ze schronami pogotowia w poprzecznicach,
 • mur skarpowy lewego czoła fortu,
 • budowlę lewej kaponiery barkowej typu „kocie uszy”  wraz z poterną
 • wartownię i latrynę w strukturze lewego muru szyjowego,
 • wewnętrzne lico lewego muru szyjowego,
 • dwa mury odcięcia wokół lewego dziedzińca wejściowego.

Projekt obejmuje również wykonanie obiektów małej architektury, adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia multimedialnego do realizacji ekspozycji oraz programu edukacyjnego. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie  projektu „Małopolska Brzmi Dobrze!” by Polish Heritage

W dniu 18.09.2017 r. Fundacja Polish Heritage podpisała umowę o dofinansowanieprojektu „Małopolska Brzmi Dobrze!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Całkowita kwota wsparcia udzielonego w latach 2017 – 2019 wynosi 2 989 503 zł.

Projekt zakłada integrację muzyczną krajów nadbałtyckich czyli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec - grających muzykę z pogranicza pop, rock, alternative. W ramach projektu zespoły wyłonione przez komisję konkursową będą miały okazje wziąć udział w „Festiwalu Supportów” obejmującym wspólne warsztaty muzyczne oraz możliwość prezentacji twórczości podczas cyklu koncertów „Krynica Źródłem Kultury” w Krynicy Zdroju i „Hej Fest” w Zakopanem. 

W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia:

 • Wiosenne eliminacje zespołów w Krakowie
 • Letnie warsztaty i gala w Szczawnicy
 • Festiwal Hej Fest w Zakopanem
 • Jesienne Eliminacje w Krakowie
 • Zimowe warsztaty w Krynicy Zdroju
 • Gala finałowa w Krynicy Zdroju
 • Festiwal Krynica Źródłem Kultury w Krynicy Zdroju
stopka_ph_web.gif

Zaproszenie do składania ofert by Jan Zmuda

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie dla nas dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu: "Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Bastionu nr III Kleparz w Krakowie”

Więcej informacji oraz szczegółowe wymagania w pliku do pobrania. Na oferty czekamy do 24 sierpnia 2016 roku.

Pobierz plik: Zapytanie ofertowe Studium wykonalności POIiŚ 10.08.2016-3