W latach 2017 - 2019 Fundacja Polish Heritage realizuje projekt inwestycyjny pn. „Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie",  w ramach działania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 550 517,89 zł. 

Projekt zakłada rewaloryzację i przeznaczenie na cele kulturowe (ekspozycyjne i edukacyjne) części zabytkowych fortyfikacji - Bastionu III Kleparz, który stanowi jeden z najlepiej identyfikowanych w Krakowie budowli dawnej Twierdzy Kraków. 

Zakres projektu dotyczy części terenu Bastionu III „Kleparz”, obejmującego:

·         ziemny wał artylerii ze schronami pogotowia w poprzecznicach,

·         mur skarpowy lewego czoła fortu,

·         budowlę lewej kaponiery barkowej typu „kocie uszy”  wraz z poterną

·         wartownię i latrynę w strukturze lewego muru szyjowego,

·         wewnętrzne lico lewego muru szyjowego,

·         dwa mury odcięcia wokół lewego dziedzińca wejściowego.

Projekt obejmuje również wykonanie obiektów małej architektury, adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia multimedialnego do realizacji ekspozycji i programu edukacyjnego.

logosyeu.jpg